مدارک قابل ارائه

آموزشگاه جوشکاری هنرجو با کسب امتیاز از سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و با همکاری بنیاد آموزشی

ایرانیان اقدام به عقد قرارداد با ده نهاد خارجی جهت اعطای مدارک آموزشی بین المللی نموده است .

این مدارک شامل oxford cert انگلستان ، Equalاسترالیا ،DNWاتریش ،ANCCP ایتالیا ، QALانگلستان

INO CERT کانادا،ITCC انگلستان ، ACSانگلستان، SWISS CERT هند،گواهینامه فنی وحرفه ای ، تاییدیه دوره آموزش

وتست فرم جوشکاری میباشد.

لذا هنرجویان عزیز ویا همکاران شاغل در صنعت که نیازی به گذراندن دوره های آموزشی ندارند ویا قصد

ارتقا رزومه تحصیلی ویا مهاجرت را دارنند .میتوانند تنها از طریق آزمون وپرداخت هزینه های مربوطه اقدام                         

به دریافت هرکدام از مدارک زیر نمایند.

لازم به ذکر است کلیه مدارک زیر قابل استعلام از طریق کد رهگیری درج شده برروی مدرک میباشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

نمونه گواهی دوره آموزش ترجمه شده توسط دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری

 

 

 

نمونه تست فرم جوشکاری پس از آزمایش رادیوگرافی